Tư vấn về hoạt động đầu tư, quản trị doanh nghiệp

Tư vấn về hoạt động đầu tư, quản trị doanh nghiệp.

3.1. Tư vấn về hoạt động đầu tư

Với thế mạnh và kinh nghiệm của một đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn về đầu tư, Hãng luật Brandco cung cấp các dịch vụ tư vấn trọn gói cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thiết lập tất cả các loại hình hoạt động đầu tư, phân tích và đánh giá thị trường hiện tại và tương lai, giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu phù hợp với nhu cầu hoạt động; giới thiêu về những ưu đãi trong đầu tư…

Các dịch vụ tư vấn đầu tư do Hãng luật Brandco cung cấp bao gồm:

  • - Tư vấn về các điều kiện đối với nhà đầu tư tại Việt Nam;
  • - Tư vấn về lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư, lập dự án đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
  • - Tư vấn về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư;
  • - Tư vấn, thực hiện hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

3.2. Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp

Chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm với các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của mình trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, rủi ro. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ tư vấn để làm hài lòng khách hàng, được khách hàng đánh giá cao. Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi liên quan đến doanh nghiệp bao gồm:

- Tư vấn về việc thành lập, tư vấn về cơ cấu kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ, liên lạc và đàm phán với các đối tác địa phương và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và xin giấy phép thành lập doanh nghiệp như công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, v.v;

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý; hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật;

- Hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp những vấn đề pháp lý phát sinh do quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực thuế, lao động và việc làm, xuất nhập khẩu, hải quan, tiêu chuẩn hóa, quảng cáo, khuyến mại, an toàn sản phẩm, nhãn mác và bảo hành, v.v…

share this post