Tư vấn pháp luật về tài chính – ngân hàng

Tư vấn pháp luật về tài chính – ngân hàng.

Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các dịch vụ tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, bao gồm các hoạt động:

- Tư vấn và đại diện cho các khách hàng có thể là ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp và bên vay về các vấn đề pháp lý của giao dịch vay, các giao dịch bảo đảm liên quan đến giao dịch vay, như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh…;

- Tư vấn, soạn thảo, xem xét và/hoặc đàm phán tất cả các nội dung liên quan đến hoạt động Tài chính, ngân hàng để hỗ trợ khách hàng;

- Phân tích các khía cạnh pháp lý của một giao dịch tài chính / ngân hàng như các vấn đề về thuế, kiểm soát ngoại hối, các yêu cầu về thủ tục, luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp, v.v. và đưa ra các khuyến nghị / đề xuất thiết thực để giải quyết mọi trở ngại của giao dịch, đảm bảo an toàn nhất cho giao dịch của khách hàng

- Tư vấn và đưa ra các quan điểm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến giao dịch Ngân hàng, tài chính.

share this post