Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên.

Thực tế cho thấy việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên vừa ngăn ngừa được các rủi ro pháp lý, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời góp phần thay đổi thói quen trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, hướng đến sự chuyên nghiệp và bền vững. Nắm bắt được nhu cầu trên, chúng tôi đã xây dựng và cung cấp gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến mọi khía cạnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm:

- Cập nhật, cung cấp các quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

- Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ, các hệ thống biểu mẫu dùng cho công tác quản trị nội bộ và giao dịch kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp;

- Giải đáp hoặc cho ý kiến pháp lý về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

- Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, công văn, thư từ trao đổi giữa tổ chức, doanh nghiệp với khách hàng/đối tác và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự để tổ chức, doanh nghiệp ký kết với khách hàng/đối tác hoặc rà soát, chính sửa dự thảo hợp đồng do khách hàng/đối tác gửi cho tổ chức, doanh nghiệp;

- Thay mặt hoặc cùng tổ chức, doanh nghiệp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng/đối tác;

- Đại diện doanh nghiệp trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật chất lượng và hiệu quả. Mỗi giải pháp pháp lý được đưa ra không chỉ tạo ra các hành lang pháp lý an toàn mà còn mang tới các giá trị gia tăng trong

share this post