Dịch vụ pháp lý và đại diện xử lý vi phạm

Dịch vụ pháp lý và đại diện xử lý vi phạm.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xử lý vi phạm. Hãng luật Brandco cung cấp cho Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp dịch vụ tư vấn xử lý hợp đồng vay vi phạm như sau:

- Tư vấn về các giải pháp pháp lý xử lý hợp đồng vay vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp phù hợp với từng đối tượng;

- Tư vấn về tính pháp lý của các khoản vay vi phạm của khách hàng: Xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng từ khách hàng cung cấp và đánh giá khả năng xử lý vi phạm;

- Phân loại các khoản vay vi phạm, xác minh khả năng thanh toán để có giải pháp pháp lý phù hợp cho từng khoản vay vi phạm;

- Trực tiếp xử lý hợp đồng vay vi phạm bằng các biện pháp hợp pháp; đôn đốc việc xử lý hợp đồng vay vi phạm, đảm bảo hiệu quả và chất lượng;

- Xử lý các khoản vay vi phạm có tài sản đảm bảo; đặc biệt có kinh nghiệm trong việc xử lý các khoản vay vi phạm đối với các tài sản là phương tiện giao thông, tài sản đảm bảo là động sản.

- Xử lý hợp đồng vay vi phạm bằng phương pháp tố tụng: bao gồm cả giai đoạn xử lý hợp đồng vay vi phạm thông qua thi hành án/ thừa phát lại để xử lý dứt điểm khoản vay vi phạm cho khách hàng.

share this post