replica bvlgari watches rolex replica watches
Thủ tục vay vốn ưu đãi kinh tế hợp tác xã download idm free
9 10 1030

Thủ tục vay vốn ưu đãi kinh tế hợp tác xã

BRANDCO LAW FIRM - Công ty chuyên tư vấn các lĩnh vực liên quan đến thủ tục giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và hiệu quả trong tiến hành công việc.

1/ Đối tương vay vốn (Quyết định 277/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh):

- Hợp tác xã Nông nghiệp vay vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp cụ thể: xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị và vốn lưu động để sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

- Hợp tác xã vận tải vay vốn để đầu tư mới hoặc thay đổi đầu xe vận tải hàng hóa, hành khách công cộng, xe chuyên dùng và vốn lưu động để kinh doanh các lĩnh vực trên.

- Hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoáng sản, xây dựng vay vốn để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị và vốn lưu động phục vụ cho sản xuất hàng hóa có chất lượng cao.

- Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, du lịch vay vốn để đầu tư chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở bán hàng…., vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

 2/ Nguyên tắc vay vốn:

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Phải hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Tùy theo đặc điểm vay vốn của từng dự án, phương án, các Hợp tác xã phải có tài sản đảm bảo nợ vay bao gồm:

+ Tài sản hình thành từ vốn vay.

+ Tài sản hình thành từ dự án.

+ Tài sản khác của HTX.

+ Tài sản bảo lãnh của Bên thứ ba (cá nhân hoặc tổ chức khác).

3/ Điều kiện vay vốn:

- Đối với dự án vay vốn trung hạn:

+ Dự án có khả năng bảo toàn được vốn và có lãi, đảm bảo khả năng trả nợ vốn vay.

+ Có Quyết định đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của Ban Quản Trị Hợp Tác Xã (Sau khi có nghị quyết của Đại hội hoặc Hội nghị xã viên).

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Luật hợp tác xã (Luật số 18/2003/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003) trên địa bàn Tỉnh.

+ Đối với các Hợp tác xã đã sản xuất kinh doanh phải có tình hình tài chính rõ ràng, đầy đủ, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán (Luật số 03/2003/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003), đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả.

- Đối với Phương án vay ngắn hạn vốn lưu động:

+ Phương án sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn đảm bảo tính hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ.

+ Phương án sản xuất kinh doanh được Hội nghị xã viên nhất trí thông qua (Biên bản hội nghị xã viên của Hợp tác xã).

4/ Loại cho vay:

- Cho vay trung hạn thực hiện dự án:

+ Mức vốn cho vay: tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư tài sản cố định của dự án.

+ Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng (05 năm).

+ Lãi suất cho vay: 5,60%/năm (tương đương 0,4666%/tháng).

- Cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh:

+ Mức vốn cho vay: theo nhu cầu vốn hợp lý của phương án sản xuất kinh doanh và khả năng nguồn vốn ưu đãi.

+ Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng (01 năm).

+ Lãi suất cho vay: 7,00%/năm (tương đương 0,5833%/tháng).

5/ Hồ sơ vay vốn:

a) Hồ sơ pháp lý của hợp tác xã:

- Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã.

- Điều lệ hợp tác xã.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm hợp tác xã (trường hợp thành lập riêng bộ máy điều hành) và kế toán trưởng.

- Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất (nếu có, bao gồm các biểu: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính).

- Báo cáo nhanh tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến thời điểm xin vay vốn (doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh).

- Báo cáo chi tiết dư nợ vay tại các tổ chức tài chính, tín dụng tại thời điểm xin vay vốn (nếu có).

b) Hồ sơ vay vốn:

- Vay trung hạn:

+ Dự án, phương án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

+ Biên bản Đại hội xã viên bất thường thông qua dự án, phương án đầu tư; chủ trương vay vốn tại Quỹ, tài sản đảm bảo nợ vay và ủy quyền người đại diện HTX thực hiện các thủ tục vay vốn tại Quỹ.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi triển khai dự án (nếu có).

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

+ Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở xây dựng hoặc giấy phép xây dựng (nếu có).

+ Báo giá các máy móc thiết bị đầu tư.

+ Đề nghị vay vốn (theo mẫu).

+ Bản photocopy giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo nợ vay tại Quỹ (nếu có).

+ Các văn bản chứng minh khả năng doanh thu của dự án, phương án đầu tư (nếu có).

+ Ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan về dự án, phương án đầu tư (nếu có).

+ Công văn xác nhận và giới thiệu dự án vay vốn của Liên Minh HTX tỉnh

- Vay ngắn hạn:

+ Phương án sản xuất kinh doanh.

+ Phương án vay vốn và kế hoạch trả nợ.

+ Biên bản Đại hội xã viên bất thường thông qua phương án kinh doanh; chủ trương vay vốn tại Quỹ, tài sản đảm bảo nợ vay và ủy quyền người đại diện HTX thực hiện các thủ tục vay vốn tại Quỹ.

+ Đề nghị vay vốn (theo mẫu).

+ Bản photocopy giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo nợ vay tại Quỹ (nếu có).

+ Các văn bản chứng minh khả năng doanh thu của phương án kinh doanh.

+ Công văn xác nhận và giới thiệu phương án vay vốn của Liên Minh HTX tỉnh

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các dịch vụ mới hơn:
Các dịch vụ khác:
Brandco với truyền thông

Get Flash to see this player.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hôm nay:    223
Lượt truy cập hôm qua:    1706
Lượt truy cập   8086513