replica bvlgari watches rolex replica watches
Một số đề xuất, kiến nghị về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ download idm free
9 10 677

Một số đề xuất, kiến nghị về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

BRANDCO LAWFIRM – Việc điều chỉnh tuổi làm việc và nghỉ hưu đối với NLĐ nói chung, trong đó có lao động nữ là vấn đề không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị và xã hội. Vì vậy việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần phải đảm bảo sự thống nhất

Việc điều chỉnh tuổi làm việc và nghỉ hưu đối với NLĐ nói chung, trong đó có lao động nữ là vấn đề không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị và xã hội. Vì vậy việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần phải đảm bảo sự thống nhất về những quan điểm sau:

Thứ nhất: Cần thống nhất và đồng bộ trong pháp luật hiện hành quy định về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Thứ hai: Việc quy định tuổi nghỉ hưu đối với người lao động nói chung trong đó có lao động nữ cần phải căn cứ vào điều kiện và môi trường làm việc, đặc thù công việc của từng nhóm đối tượng. Cụ thể là cần quy định tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ khu vực SXKD riêng, khu vực HCSN riêng; tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ làm việc trong khu vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, và khu vưc đặc thù.

Thứ ba: Tuổi nghỉ hưu nói chung trong đó có tuổi nghỉ hưu của lao động nữ cần phải được điều chỉnh tăng phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, với mức tăng tuổi thọ của người lao động, phù hợp với thị trường lao động và khả năng cân đối quỹ hưu trí.

Thứ tư: Xác định tuổi nghỉ hưu của lao động nữ theo hướng tạo cơ hội cho lao động nữ có điều kiện được cống hiến nhiều hơn cho đất nước, tạo công bằng xã hội. Việc nâng độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng nhằm huy động tốt hơn mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực lao động, làm ra nhiều sản phẩm, tạo sự giàu có cho gia đình và xã hội.

Thứ năm: Đảm bảo các nguyên tắc về bình đẳng giới và cân đối nguồn thu và chi của quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo sự bền vững và phát triển quỹ.

Một số đề xuất tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

1. Cần thống nhất quy định về tuổi nghỉ hưu trong các văn bản quy phạm pháp luật

 Hiện nay, vấn đề tuổi nghỉ hưu với cán bộ công chức, viên chức và người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, tạo ra sự không đồng bộ, thiếu thống nhất, chắp vá và khó thực hiện. Cụ thể là:

Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc các thành phần kinh tế. Nhưng trong suốt những năm qua các quy định về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong Bộ luật Lao động được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, nơi có đặc điểm lao động và môi trường lao động hoàn toàn khác với khu vực sản xuất kinh doanh.

Luật Bảo hiểm xã hội lại quy định về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động; cán bộ công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, sỹ quan, hạ sĩ quan; người sử dụng lao động.

Nghị định 71/2000/NĐ – CP của Chính phủ quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với chuyên gia cấp cao; những người có học vị tiến sĩ khoa học, giáo sư, phó giáo sư và những người có tài năng được cơ quan, đơn vị thừa nhận.

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc quy định tuổi nghỉ hưu đối với lao động nói chung, đề nghị 3 phương án sau:

- Phương án 1: Thống nhất quy định về tuổi nghỉ hưu và chế độ hưu trí, chế độ BHXH đối với tất cả các đối tượng tham gia BHXH trong Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó có các chương, mục quy định về tuổi nghỉ hưu đối với từng nhóm đối tượng khác nhau, tuỳ theo điều kiện, môi trường và đặc thù công việc.

- Phương án 2: Quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công nhân, viên chức trong luật chuyên ngành, còn chế độ hưu trí quy định trong Luật BHXH. Cụ thể: Bộ luật Lao động quy định tuổi nghỉ hưu đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Lao động; Luật cán bộ công chức quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi đối tượng điều chỉnh của Luật cán bộ công chức; Luật viên chức quy định tuổi nghỉ hưu đối với viên chức thuộc phạm vi áp dụng của Luật viên chức. Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân và Luật Sỹ quan Công an nhân dân quy định tuổi nghỉ hưu của các đối tượng mà luật trên điều chỉnh. Chề độ BHXH của các đối tượng trên quy định trong Luật BHXH.

- Phương án 3: Tuổi nghỉ hưu của tất cả các nhóm đối tượng quy định trong Bộ Luật lao động như hiện nay.

2. Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực sản xuất kinh doanh

Qua phân tích kết quả nghiên cứu, khảo sát với hơn 2.400 phiếu hỏi cán bộ công nhân, viên chức, lao động ở 12 tỉnh, thành phố thuộc các vùng miền khác nhau trên cả nước cho thấy một kết quả chung là:

Người lao động làm việc tại khu vực sản xuất kinh doanh đều muốn về hưu ở độ tuổi sớm hơn so với quy định hiện hành. Cụ thể có 25% số người được hỏi mong muốn nghỉ hưu ở độ tuổi 45. Có 42,6% số người được hỏi mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 50 và 30% mong muốn được nghỉ hưu ở tuổi 55 như quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên chỉ là mong muốn và nguyện vọng chủ quan từ phía người lao động. Nếu xét trên nhiều phương diện và góc độ khác nhau thì việc quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nữ cần phải được cân nhắc và được tính toán toàn diện và khoa học như vấn đề bình đẳng giới, mức độ phát triển kinh tế xã hội, vấn đề cung và cầu trên thị trường lao động, tuổi thọ bình quân của phụ nữ, khả năng chi trả của quỹ BHXH…Tình hình và đặc điểm của từng loại công việc mà người lao động nữ đang làm.

Với những phân tích trên, nhóm nghiên cứu đề xuất tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực sản xuất kinh doanh chia làm ba nhóm:

- Nhóm 1: Lao động nữ nghỉ hưu ở độ tuổi 55 (như quy định hiện hành). Nhóm này bao gồm lao động nữ làm việc trong môi trường và điều kiện làm việc bình thường.

- Nhóm 2: Lao động nữ được nghỉ hưu trong độ tuổi từ 50 – 55 khi có 20 năm tham gia BHXH và đủ 15 năm làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) do Bộ LĐTB&XH và Bộ Y tế ban hành.

- Nhóm 3: Lao động nữ được nghỉ hưu trong độ tuổi từ 45 – 50 khi có 20 năm tham gia BHXH và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại) do Bộ LĐTB&XH và Bộ Y tế ban hành.

Đề nghị đưa đối tượng LĐN thuộc ngành khai thác và chế biến mủ cao su, và chế biến thuỷ, hải sản vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại.

3. Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực sự nghiệp

Hiện nay chưa có quy định riêng về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp mà chỉ quy định tuổi nghỉ hưu chung trong Bộ luật Lao động và Luật BHXH. Trong khi đó đặc thù công việc, điều kiện làm việc và môi trường làm việc ở khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp và khu vực SXKD là rất khác nhau. Thực tế nhiều đơn vị sự nghiệp có điều kiện làm việc, môi trường làm việc, đặc thù công việc và chế độ hoạch toán như doanh nghiệp, tuy nhiên lại thực hiện cơ chế quản lý như khu vực hành chính.

Với những đặc điểm và điều kiện làm việc của khu vực sự nghiệp khác với khu vực sản xuất kinh doanh và khu vực hành chính ví dụ: Ở bệnh viện, các bác sỹ phải thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, mổ xẻ, tiếp xúc với hoá chất độc hại; Giáo viên trong các trường học thực hiện các công việc soạn giáo án, giảng bài trên lớp; giáo viên các trường mẫu giáo, mầm non phải biết múa hát; các nghệ sỹ xiếc, múa ba lê phải thực hiện các bài tập, những buổi biểu diễn rất nguy hiểm và nặng nhọc; các cán bộ, kỹ sư trong các phòng thí nghiệm phải làm thí nghiệm, tiếp xúc với hóa chất độc hại, với chất phóng xạ, với từ trường.v.v. Như vậy cần phải có quy định riêng về tuổi nghỉ hưu với người lao động nói chung và lao động nữ khu vực sự nghiệp, và được quy định trong Luật viên chức.

Với những phân tích trên nhóm nghiên cứu đề xuất quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực sự nghiệp theo 3 nhóm sau:

Nhóm 1: Lao động nữ làm việc trong môi trường và điều kiện làm việc bình thường, nhóm lao động nữ này nghỉ hưu ở độ tuổi 58 ( tăng 3 tuổi so với quy định hiện hành ).

Nhóm 2: Lao động nữ nghỉ hưu ở độ tuổi từ 50 đến 55, tại thời điểm khi có 20 năm đóng BHXH và đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, công việc đặc thù. (theo danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, đặc thù) do Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định (Công việc đặc thù gồm những công việc có liên quan đến múa, xiếc, giáo viên bậc học mầm non, các công việc tiếp xúc với hoá chất, phóng xạ …).

Nhóm 3: Lao động nữ nghỉ hưu ở độ tuổi 45 đến 50 khi có 20 năm đóng BHXH đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, hoặc công việc rất đặc thù, theo danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định.

4. Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực hành chính.

Đặc điểm của lao động khu vực hành chính là làm việc trong văn phòng, chủ yếu là làm các công việc có liên quan đến văn bản giấy tờ, nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách pháp luật,quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan. Sự chênh lệch về môi trường và điều kiện làm việc không lớn; tính chất nặng nhọc về thể lực và độc hại tại nơi làm việc là rất ít.

Kết quả khảo sát đối với người lao động khu vục hành chính sự nghiệp cho thấy có tới 47% số người được hỏi cho rằng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ khu vực hành chính sự nghiệp như hiện nay (55 tuổi) là phù hợp. Có 37% số người được hỏi đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ khu vực hành chính sự nghiệp lên 60 tuổi. Tỷ lệ nam giới đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ lên 60 chiếm tỷ lệ cao hơn (40%).

Nếu tính chung ý kiến của người lao động khu vực hành chính sự nghiệp về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ thì có tới 85,8% nam giới; và 83,3% nữ giới đề nghị tuổi nghỉ hưu của lao động nữ khu vực này từ 55 đến 60.

Qua kết quả khảo sát và đặc thù môi trường và tính chất công việc của khu vục hành chính sự nghiệp, nhóm nghiên cứu đề xuất nên quy định thống nhất tuổi nghỉ hưu của lao động nữ khu vực hành chính là 58 tuổi (tăng 3 tuổi so với quy định hiện hành).

Việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực hành chính, sự nghiệp lên 58 tuổi, (trừ một số ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại và đặc thù) sẽ có những tác động tích cực nhiều mặt về kinh tế xã hội như: sử dụng được tối đa nguồn nhân lực có chất lượng ở độ tuổi có nhiều kinh nghiệm để phục vụ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Sử dụng tốt nguồn nhân lực này sẽ mang lại hiệu quả cao trong thực thi công việc. Tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khu vực hành chính, sự  nghiệp cũng là góp phần quan trọng vào việc làm giảm đáng kể khoản chi quỹ hưu trí của BHXH và tăng nguồn thu cho quỹ này. Việc tăng tuổi hưu cho lao động nữ khu vực này cũng là góp phần thực hiện một bước về bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

5. Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ có trình độ chuyên môn cao

Hiện nay chưa có quy định nào về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ có trình độ chuyên môn cao. Nghị định 71/2000/NĐ – CP của Chính phủ chỉ quy định về việc kéo dài thời gian làm việc thêm từ 1- 5 năm với cán bộ, công chức, viên chức là chuyên gia cao cấp; là người có học vị tiến sĩ khoa học, có chức danh phó giáo sư, giáo sư đang nghiên cứu, giảng dạy ở các viện, học viện và các trường đại học; những người có tài năng được cơ quan, tổ chức, đơn vị thừa nhận.

Với những quy định về điều kiện và đối tượng như trên có thể thấy quy định tại Nghị định 71/2000/NĐ – CP mang tính chắp vá tạm thời, thiếu toàn diện kể cả về phạm vị, đối tượng và thời gian kéo dài tuổi làm việc cũng như các điều kiện còn mang tính chủ quan.

Nhóm nghiên cứu cho rằng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động nói chung, trong đó có lao động nữ có trình độ chuyên môn cao và phải được luật hóa, cần quy định đầy đủ và cụ thể hơn về đối tượng, phạm vi, điều kiện.

Hiện nay vẫn còn không ít suy nghĩ và quan điểm không đúng về vấn đề này; cho rằng việc kéo dài tuổi làm việc với người lao động có trình độ chuyên môn cao như là một chính sách ưu đãi đối với họ mà không cho rằng việc kéo dài tuổi làm việc đối với họ chính là việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên chất xám quý giá để phục vụ đất nước.

Kết quả khảo sát và ý kiến của người lao động về vấn đề kéo dài tuổi làm việc của lao động nữ có tình độ chuyên môn cao cho thấy có tới 52% số người trả lời là cần quy định tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ có trình độ chuyên môn cao lên 60; 17% số người trả lời đề nghị nâng tuổi làm việc của lao động nữ có trình độ chuyên môn cao lên 65 tuổi.

Căn cứ vào phân tích ở trên nhóm nghiên cứu đề xuất tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ có trình độ chuyên môn cao là 60 tuổi.

TS. Đặng Quang Điều
Viện Nghiên cứu Công nhân- Công đoàn

Theo: http://www.molisa.gov.vn

[Trở về] [Đầu trang]

Các dịch vụ mới hơn:
Các dịch vụ khác:
Brandco với truyền thông

Get Flash to see this player.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hôm nay:    215
Lượt truy cập hôm qua:    1706
Lượt truy cập   8086505