Dịch vụ pháp lý và đại diện thu hồi nợ

Dịch vụ pháp lý và đại diện thu hồi nợ.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi, xử lý nợ xấu, Hãng luật Brandco cung cấp cho Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện thu hồi, xử lý nợ như sau:

- Tư vấn cho về các giải pháp pháp lý thu hồi nợ cá nhân, thu hồi nợ doanh nghiệp phù hợp với từng đối tượng;

- Tư vấn về tính pháp lý của các khoản nợ của khách hàng: Xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng từ khách hàng cung cấp và đánh giá khả năng thu hồi nợ;

- Phân loại các khoản nợ, xác minh khả năng thanh toán để có giải pháp pháp lý phù hợp cho từng khoản nợ;

- Trực tiếp đại diện cho khách hàng thực hiện việc thu hồi nợ bằng các biện pháp hợp pháp; đôn đốc việc thực hiện thu nợ, đảm bảo hiệu quả và chất lượng;

- Xử lý và thu hồi nợ đối với các khoản nợ có tài sản đảm bảo; đặc biệt có kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ đối với các tài sản là phương tiện giao thông, tài sản đảm bảo là động sản.

- Xử lý và thu hồi nợ bằng phương pháp tố tụng: bao gồm cả giai đoạn thực hiện thu hồi nợ thông qua thi hành án/ thừa phát lại để thu hồi dứt điểm khoản nợ cho khách hàng.

share this post